KVKK 6698

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE;

UFBA TURİZM ve İNŞAAT TİC. AŞ. ANKARA –  KVKK AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası www.infinitybyyelken.com sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin
politikamızı içermektedir. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ve süresi ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek, KVK Kanunu’nun öngördüğü hallerde ve koşullarda yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz. Kullanıcı veya Kullanıcılar; Web Sitesinde, iş başvurusu yapmak, istek ve önerilerde bulunmak, kendilerini tanıtmak ve kullanıcı tercihlerini daha yakından takip edebilmek amacıyla, web sitesinin doğrudan kullanımı veya iletişim kurmak için ad, soyad, e-posta, iş başvurularını www.infinitybyyelken.com sitesinin tüm sayfalarında paylaşacakları kişisel verileri Site ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını, bu verilerin kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikayetler ve site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini, ziyaretleri sırasında yer sağlayıcı olarak trafik bilgilerinin işlenebileceğini kabul ederler.
Kişisel verileriniz, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlemi gerçekleştirenin
bilgilerini tespite yönelik kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydedebilecek, işlemi gösteren veya kağıt ortamında, gerekli tüm dekont, kayıt ve belgeleri düzenleyebilecek, ilgili kanunlar ve ilgili mevzuat kapsamında kayıt ve belgeleri kanunlarda öngörülen süreler boyunca tutabilecek, saklayabilecek, ilgili düzenlemeler gereğince işlem güvenliği sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirilmesini sağlayabilecek, iş başvuruları esnasında paylaşılan kişisel verileri değerlendirilmek, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda saklamak, toplamak, kanunların ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde yukarıda belirtilen amaçlar ile belirtilen kuruluşlar ile sınırlı olmayacak şekilde kanunen açıkça yetkili kılınan kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.
Yine kanunda ve diğer düzenlemelerde belirtilen çerçevede; kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlarımıza, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, ortaklığımızca belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı kuruluşlara ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Şirketimizle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 12 gereğince, gizlilik ilkelerine riayet edilerek
saklanacaktır. Şirketimiz., kişisel veri barındıran sistemlerimizin yetkisiz kişilerce erişilmesine, hukuka
aykırı olarak verilerin işlenmesine karşı her türlü teknik ve idari tedbiri almakta ve korumayı
sağlamaktadır.

Söz konusu kişisel verileriniz kanunda sayılan istisnalar/ kapsam dışı bırakılan haller haricinde sadece;
kullanıcıların açık rızasına istinaden, Kullanıcılara hizmetler sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması ve
faaliyetin devamının sağlanması amacıyla; grup şirketleri / iştirakler, hukuk müşavirleri, vergi uzmanları,
mali müşavir, bu verileri tutmaya yetkili şirketin çalışanları ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri
talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.
İlgili kanunlar uyarınca şirketin denetlenmesi, işleme tabi tutulması durumunda şirket bünyesinde
saklanan verilerin paylaşımında tüm kanun hükümleri saklıdır.

Çerez Politikası:

UFBA TURİZM ve İNŞAAT TİC. AŞ. ANKARA (“İnfinity veya infinitybyyelken.com veya UFBA”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, infinitybyyelken.com (“Site”) ziyaretçilere kişisel içerik, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politikası infinitybyyelken.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.
infinitybyyelken.com, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu
konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. İnfinity tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için www.infinitybyyelken.com Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ
sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili
sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu
anlayabilir.
Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler
konusunda daha detaylı bilgi
için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.orgadreslerini ziyaret edebilirisiniz.
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:
Çerezi yerleştiren tarafa göre, Site çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Site
çerezleri, İnfinity tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini İnfinity ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.

·Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum
çerezleri ziyaretçinin Site’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
·Kullanım amaçlarına göre, Site’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam
çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Site’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
·Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, İnfinity Site ziyaretçilerinin online rezervasyon yaparken ziyaretleri süresince girdikleri verilerin kaybolmaması.
·Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı
farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre
performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
·Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden
üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması
Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz? İnfinity, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece
önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli
fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.

Site’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

·Ziyaretçiler, Site’de görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini
kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı
ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş
olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını
engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı
bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik
göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak
mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’de erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı
ayrı yapılması gerekebilecektir.

·Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için bkz. www.google.com.
·Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için bkz. www.google.com.
·Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.